அரிசிப்பை மற்றும் துணியிலான மாஸ்க் ஒன்று திருமங்கலம் நகரில் உள்ள வீடுகளுக்கு வழங…

அரிசிப்பை மற்றும் துணியிலான மாஸ்க் ஒன்று திருமங்கலம் நகரில் உள்ள வீடுகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. உங்களுக்கு கிடைத்ததா?

புகைப்பட உதவி: திரு.பாபு அவர்கள்,யமஹா பாபு அவர்கள்


 1. கிடைத்தது

 2. ல்

  தி. புதுப்பட்டிக்கு எப்போது வரும்

 3. மாஸ்க் கிடைக்கவில்லை

 4. Mask kedaikavilai

 5. யார் கொடுப்பது

 6. கிடைத்தது அண்ணா…

 7. Good keep rocking sticker boys Ipo next level to printing ah 😂

 8. Yes I have received in this corona time is helpful

 9. 10th ward proper supply super

 10. ரேசன் அரிசியை போல் உள்ளதாமே

 11. 1st ward dever street no proper supply

Thirumangalam Madurai
Logo