செய்தி: நாளிதழ் தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு ) அவர்கள் ,திருமங்கலம் .

செய்தி: நாளிதழ்

தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு ) அவர்கள் ,திருமங்கலம் .


  1. He died due to age factor not by corona….in tirumangalam no corona

  2. அவருக்கு ஏற்கனவே நோய் இருக்கு என்றால் டாக்டர்கள் என்ன பண்ணினாங்க

Thirumangalam Madurai
Logo