திருமங்கலத்தில் வீபரீதம் புரியாமல் வீணில் சுற்றுத் திரிபவர்களுக்கு: மதுரை ஆட்சி…

திருமங்கலத்தில் வீபரீதம் புரியாமல் வீணில் சுற்றுத் திரிபவர்களுக்கு: மதுரை ஆட்சியர் வெளியிட்ட செய்தியின் படி திருமங்கலமும் தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளது.கவனம் தேவை!


1 Comment
  1. Tirumangalam la yarukum corona iruka..?

Leave a reply

Thirumangalam Madurai
Logo