கற்பக நகரில் புதிய வீடு விற்பனைக்கு தொடர்புகொள்க: 96298 07830 —————-…

கற்பக நகரில் புதிய வீடு விற்பனைக்கு தொடர்புகொள்க: 96298 07830
—————————–
திருமங்கலம் கே.ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்சன் நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்ட கற்பக நகரில் வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது.

3.15 சென்ட் நிலம்
அதில்
885 ச. அடியில் கட்டப்பட்ட வீடு
2 BHK

விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்க: 96298 07830


Thirumangalam Madurai
Logo