புரசை மர பூ கோவில் பூஜைக்காக தேவைப்படுகின்றது. இந்த மரம் அல்லது பூவை திருமங்கம் …

புரசை மர பூ கோவில் பூஜைக்காக தேவைப்படுகின்றது. இந்த மரம் அல்லது பூவை திருமங்கம் பகுதியில் பார்த்தவர்கள் இப்பதிவின் கமேண்டிலோ அல்லது என்ற எண்ணிலோ தொடர்புகொண்டு தெரிவிக்குமாறு கேட்கிறார் திரு. ராம் வெங்கட். தொலைபேசி எண்: 97864 66943Thirumangalam Madurai
Logo