மறவன்குளம் பகுதியில் வீடு வாடகைக்கு இருப்பதாக 1 மணி நேரம் முன்பு செய்தி வெளியிட்…


மறவன்குளம் பகுதியில் வீடு வாடகைக்கு இருப்பதாக 1 மணி நேரம் முன்பு செய்தி வெளியிட்டிருந்தோம். வீட்டிற்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது
————————–
மறவன்குளம் பகுதியில் வீடு வாடகைக்கு இருப்பதாக 1 மணி நேரம் முன்பு செய்தி வெளியிட்டிருந்தோம்.

பதிவிட்ட உடனே நிறையெ பேர் கால் செய்து அதில் ஒருவர் அட்வான்ஸ் கொடுத்து விட்டதால் அந்த வாடகை பதிவை நீக்கி விட்டோம்.

பதிவை நீக்கியவுடன் எனக்கு சிலர் அதே வீட்டு தகவலை வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டுள்ளார்கள்! இப்போது தான் பார்த்தேன்! அந்த வீடு அட்வான்ஸ் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது இதை தெளிவுபடுத்துகிறோம். நன்றி!

பதிவிட்ட உடனே நிறையெ பேர் கால் செய்து அதில் ஒருவர் அட்வான்ஸ் கொடுத்து விட்டதால் அந்த வாடகை பதிவை நீக்கி விட்டோம்.

பதிவை நீக்கியவுடன் எனக்கு சிலர் அதே வீட்டு தகவலை வாட்ஸஅப்பில் கேட்டுள்ளார்கள்! இப்போது தான் பார்த்தேன்! அந்த வீடு அட்வான்ஸ் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது இதை தெளிவுபடுத்துகிறோம். நன்றி!

வீடுகள் புதிதாக வாடகைக்கு வ