திருமங்கலம் உசிலைச்சாலையின் உள்ளே நெல்லையப்பர் சந்தில்(வண்டிக்காரன் சந்தில்) கட…

திருமங்கலம் உசிலைச்சாலையின் உள்ளே நெல்லையப்பர் சந்தில்(வண்டிக்காரன் சந்தில்) கடை அல்லது வணிகம் செய்ய இடம் வாடகைக்கு உள்ளது.

அளவு: 450 ச.அடி
மாதவாடகை: ரூ5000 , அட்வான்ஸ் :20,000
விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்க: 99444 75107


Thirumangalam Madurai
Logo