மதுரை – சத்ய யுக சிருஷ்டி கோவில் முக்தி நிலையம் | Mukthi Nilayam | Episode-1#Mukthinilayam #Maduraitemples
108 சன்னதிகளில் 300-க்கும் மேற்பட்ட தெய்வங்கள் அடங்கிய அதிசய கோவில்..
Foundations – Vasanth Sai Foundations
Anchor – Priya Babu
Edit,Sfx,Direct By – Chweet Sathish
Shots – Kutty Kasi & Chweet Sathish
Managing Director – Sri K.S.Venkat Raman
Official Copy Rights – Madurai Mukthi Nilayam
Regards
Mukthi Nilayam Madurai

Thirumangalam Madurai
Logo