திருமங்கலம் 1 முதல் 27 வது வார்டு உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள். கீழே உள்ளது.

War…


திருமங்கலம் 1 முதல் 27 வது வார்டு உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள். கீழே உள்ளது.

Ward 1
Dmk
kasipandi காசி பாண்டி

Ward 2
admk
cool pandi கூல் பாண்டி

Ward 3
DMK
belt murugan பெல்ட் முருகன்

Ward 4
DMK
Justin th iraviyam ஜஸ்டின் திரவியம்

Ward 5
DMK
thirukumar திரு குமார்

Ward 6
dmk
Ramya ரம்யா

Ward 7
dmdk
chinnasamy சின்னசாமி

Ward 8
dmk
veerakumar வீரக்குமார்

Ward 9
Admk
pothurajan போது ராஜன்

Ward 10
dmk ramjan begam
ரம்ஜான் பேகம்

Ward 11
dmk
samila bousiya சாமிலா பவுசியா

Ward 12
dmk
mangala gowri மங்கள கௌரி

Ward 13
dmk
sharmila ஷர்மிளா

Ward 14
admk
amali Gracy sivanandi அமளி கிரேசி சிவனாண்டி

Ward 15
dmk
Sangeetha சங்கீதா

Ward 16
DMK
Muthu kamatchi முத்து காமாட்சி

Ward 17
admk
uma Vijayan உமா விஜயன்

Ward 18
admk
malarvizhi மலர்விழி

Ward 19
DMK
saliha ulbath சாலிகா உல்பட்

Ward 20
DMK
nabisha begam நபிஷா நபிஷா பேகம்

Ward 21
DMK
aadhavan ஆதவன்.

Ward 22
DMK
Saranya ravi சரண்யா ரவி.

Ward 23
congress
Amutha அமுதா.

Ward 24
DMK
macha valli மச்ச வள்ளி.

Ward 25
admk
pradeepa பிரதீபா.

Ward 26
DMK
Vinoth வினோத்.

Ward 27
dmdk
rajaguru ராஜகுரு,