நமது நகர் லிங்கா பள்ளி அருகில் 12ம் வகுப்பு மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு cbse டியூசன் …


நமது நகர் லிங்கா பள்ளி அருகில் 12ம் வகுப்பு மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு cbse டியூசன் சிறந்த முறையில் பயிற்சி கொடுக்கப்படுகிறது. (மாணவிகளுக்கு அனுபவம்மிக்க பெண் ஆசிரியர்கள் மூலம் பயிற்சி கொடுக்கப்படுகிறது.) வார இறுதி நாட்களில் தேர்வு வைத்து மாணவ/மாணவிகளின் தனிக்கவனம் கொண்டு அவர்களின் திறன் அறிந்து பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.
TOPPER MATHS TUTION.
தொடர்புக்கு : 96293 48145