வீடு விற்பனைக்கு-தொடர்புகொள்க: 9952268255, 9003791199 ————————-…


வீடு விற்பனைக்கு-தொடர்புகொள்க: 9952268255, 9003791199
——————————————–
திருமங்கலம் நகரின் மையப்பகுதியில் திருமங்கலம் இராஜாஜி தெருவில் உள்ள பெருமாள் கோவில் எதிரில் உள்ள தெருவில் 1125 சதுர அடியில் அமைந்த வீடு விற்பனைக்கு. விற்பனைக்கு.
தரைத்தளத்தில் 2 தனி வீடுகள் ,மாடியில் 2 வீடுகள் என மொத்தம் 4 வீடுகள் உள்ளன.
நல்ல தண்ணீர் வசதி மற்றும் உப்பு தண்ணீர் தனித்தனியாக டேங் தனித்தனியான மீட்டர் வசதியுடன் தனித்தனியாக உள்ளது.
தனித்தனியாக அமைந்த 4 வீடுகள். வீடுகளுக்கு தனித்தனி மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் டேங்க் வசதி உள்ளது.
வாடகை அல்லது ஒத்திக்கு விடுவதற்கு சிறந்தது.
வாங்க விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்க: 9952268255, 9003791199
Thirumangalam Madurai
Logo