இரண்டாம் நாள் வெள்ளிச் சப்பரத்தில் மாரியம்மன்.  
 நன்றி: சகோ. பிரதீப் அன்பரசன் (…

இரண்டாம் நாள் வெள்ளிச் சப்பரத்தில் மாரியம்மன்.

நன்றி: சகோ. பிரதீப் அன்பரசன் (புகைப்படங்கள் உதவி)