இன்றைய (11-12-2021) மழை. திருமங்கலத்தில்…
 இடம்: புதுநகர்,திருமங்கலம்.
 வீடியோ…


இன்றைய (11-12-2021) மழை. திருமங்கலத்தில்
இடம்: புதுநகர்,திருமங்கலம்.
வீடியோ உதவி: சிவக்குமார்.
இந்த வீடியோ எடுத்த பிறகு மழை தொடர்ந்து அதிகரிக்கிறது.