இன்று மின் தடை திருமங்கலம் நகர் பகுதியில் இன்று பராமரிப்பு காரணமாக மின் தடை செய…

இன்று மின் தடை
திருமங்கலம் நகர் பகுதியில் இன்று பராமரிப்பு காரணமாக மின் தடை செய்யப்படுகிறது.
தகவல் உதவி: திரு. யமஹா பாபு அவர்கள்


Thirumangalam Madurai
Logo