போட்டோசாப் ,கோரல் டிரா தெரிந்த ஆண்,பெண்கள் டிசைனர் வேலைக்கு தேவை. மாதச்சம்பளம் ர…

போட்டோசாப் ,கோரல் டிரா தெரிந்த ஆண்,பெண்கள் டிசைனர் வேலைக்கு தேவை. மாதச்சம்பளம் ரூ10,000 முதல் ரூ15,000 வரை. விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்க: 95666 44161