திருமங்கலம் லிங்கா பள்ளியை பார்த்துக்கொள்ள சூப்பர்வைசர் தேவை. கல்வித்தகுதி: ஏதேனும் ஓர் டிகிரி
மாதச்சம்பளம் : 15,000 முதல் 20,000 வரை
வயது: 50 வயது அல்லது அதற்கு மேல் விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்க: 📱9842141186 LINGA MATRICULATION SCHOOL, THIRUMANGALAM, 625706
Wanted : Supervisor Educational qualification : Any degree
Age : 50 and above
Experience: not mandatory
Salary : 15-20k
Eligible and interested candidates are requested to contact the below mentioned number.
📱9842141186

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *