நமது திருமங்கலத்தில் பஜாஜ் ஃபின் கேர்ல் வேலை வாய்ப்பு
படிப்பு +2 அல்லது டிகிரி
சம்பளம் -7000+இன்சென்டிவ்

போன் – 7010053419
Job wanted

Bajaj fin serv Ltd
Designation – Counter Sales Officer (Appliances show room & Mobile show room)
Qualifications – 10th Or +2, Any degree freshers (male or female)
Salary – 7000 to 9000
Location – Tirumangalam

Contact – 7010053419