திருமங்கலத்தில் இன்று(24-09-2021) நல்ல மழை!  இடம்: முன்சீப் கோர்ட் சாலை. 
 மிக்க…

திருமங்கலத்தில் இன்று(24-09-2021) நல்ல மழை! இடம்: முன்சீப் கோர்ட் சாலை.
மிக்க மகிழ்ச்சி!
புகைப்பட உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு) அவர்கள்.