திருமங்கலம் முன்சீப் கோர்ட் தெரு-இரட்டை குழாய் அருகே அமைந்துள்ள அட்சயா பாஸ்ட்பூட…

திருமங்கலம் முன்சீப் கோர்ட் தெரு-இரட்டை குழாய் அருகே அமைந்துள்ள அட்சயா பாஸ்ட்பூட் கடைக்கு ஹெல்பர் வேலைக்கு(பார்ட் டைம் வேலைக்கு ) ஆட்கள் தேவை.

தொடர்புக்கு: 98947 50213