நல்ல முயற்சி. வரும் வெள்ளிக்கிழமை(20-08-2021) முதல் தொடங்குவதாக அறிகிறோம். வாழ்த்துக்கள்!


6 thoughts on “நல்ல முயற்சி. வரும் வெள்ளிக்கிழமை(20-08-2021) முதல் தொடங்குவதாக அறிகிறோம். வாழ்த…”
  1. சேவைகளை சலுகை விலையின் மூலமும் பிரம்மிக்க வைக்கலாம் . வாழ்த்துக்கள் .👏👏👏👍

  2. வாழ்த்துகள்!

    “நண்பகல்” உணவகம் நட்டமில்லா சேவை ஆற்றுக! நலம் தரும் உணவை நாளும் “படைத்து அளிக்க” மீண்டும் வாழ்த்துகிறோம்!
    இவண்
    வேளாண் சமூகக் கல்வியாளர்,
    நாராயணசுவாமி ஜனார்த்தனன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *