மின் தடை அறிவிப்பு- நாளை(21-06-2021) திருமங்கலம்  சுற்றியுள்ள குறிப்பிட்ட கிராமங…

மின் தடை அறிவிப்பு- நாளை(21-06-2021) திருமங்கலம் சுற்றியுள்ள குறிப்பிட்ட கிராமங்களுக்கு மின் தடை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.விவரங்களுக்கு இணைப்பு படத்தை பார்க்கவும்.

செய்தி: தினமலர் நாளிதழ்
பேப்பர் உதவி: திரு.பாபு (யமஹா பாபு) அவர்கள் திருமங்கலம்