#திருமங்கலம் இரயில்வே ஸ்டேசன் மெயின் இரயில்வே கேட் நாளை (10-06-2021)   காலை 8 மண…

#திருமங்கலம் இரயில்வே ஸ்டேசன் மெயின் இரயில்வே கேட் நாளை (10-06-2021) காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணிவரை மூடப்பட்டிருக்கும் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.