07-06-2021 – நாளை முதல் காய்கறிக் கடைகள் திருமங்கலம் உள்ளூர் பேருந்து நிலையத்தில் செயல்படும் எனத்தெரிகிறது.