திருமங்கலம் நகர் வியாபாரிகள் சங்கம் மற்றும் திருமங்கலம் நகராட்சியும் இணைந்து நடத…


திருமங்கலம் நகர் வியாபாரிகள் சங்கம் மற்றும் திருமங்கலம் நகராட்சியும் இணைந்து நடத்தும் covid 19 தடுப்புக்கான மருத்துவ முகாம் இன்று (25/5/2021) சிறப்பாக நடைப்பெற்றது…
பொது மக்கள் பலர் மருத்துவ பரிசோதனை செய்து பலன் அடைந்தனர்…
தகவல் உதவி: நீதிமோகன்.