வைகாசி திருவிழா 2021-  ஐந்தாம் நாள்(20-05-2021)   மாலை  குதிரை வாகனத்தில் அலங்கா…

வைகாசி திருவிழா 2021- ஐந்தாம் நாள்(20-05-2021) மாலை குதிரை வாகனத்தில் அலங்காரம்.
நன்றி: சகோ. பிரதீப் அன்பரசன் (புகைப்படங்கள் உதவி)

தெளிவான புகைப்படம்.
சற்றே அருகே எடுத்த புகைப்படம் முதல் கமேண்டில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. (பதிவில் இணைக்கமுடியாததால் கமேண்டில் இணைத்துள்ளோம்.