வைகாசி திருவிழா 2021-  நான்காம் நாள்(19-05-2021)  காலை அலங்காரம். 
 நன்றி: சகோ. …

வைகாசி திருவிழா 2021- நான்காம் நாள்(19-05-2021) காலை அலங்காரம்.
நன்றி: சகோ. பிரதீப் அன்பரசன் (புகைப்படங்கள் உதவி)