வைகாசி திருவிழா 2021- மூன்றாம் நாள் மாலை அலங்காரம்.
நன்றி: சகோ. பிரதீப் அன்பரசன் (புகைப்படங்கள் உதவி)


4 thoughts on “வைகாசி திருவிழா 2021- மூன்றாம் நாள் மாலை அலங்காரம். நன்றி: சகோ. பிரதீப் அன்ப…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *