வைகாசி திருவிழா 2021- இரண்டாம் நாள்  மாலை அலங்காரம். 
 நன்றி: சகோ. பிரதீப் அன்பர…

வைகாசி திருவிழா 2021- இரண்டாம் நாள் மாலை அலங்காரம்.
நன்றி: சகோ. பிரதீப் அன்பரசன் (புகைப்படங்கள் உதவி)