டைய்லரிங் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை
———————————————
டைய்லரிங், காஜா பட்டன் தையல் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை

தொடர்புக்கு
SM TRADERS
5,பூங்கா தெரு, முகமதுஷாபுரம்,திருமங்கலம்
சம்பளம் 6000 முதல் 10000 வரை

விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்க : 9943633561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *