நிவர் புயலை முந்திக்கொண்டு பொதுமக்களுக்கு உதவிட #ஜெனரேட்டர்களுடன்_ நாகையில் களமி…

நிவர் புயலை முந்திக்கொண்டு பொதுமக்களுக்கு உதவிட #ஜெனரேட்டர்களுடன்_ நாகையில் களமிறங்கிய #திருமங்கலம்_ராஜன்_ரோடியோஸ் Athibathi

Thirumangalam page சார்பாக வாழ்த்துகள்….