நமது நகரை பசுமையாக மாற்றும் முயற்ச்சியில்  சிறுவர் சிறுமியர்களுக்கு  மரம் வளர்ப்…


நமது நகரை பசுமையாக மாற்றும் முயற்ச்சியில் சிறுவர் சிறுமியர்களுக்கு மரம் வளர்ப்பு முறை பற்றி இலவச பயிற்சி வழங்கி வரும் சித்தர்கூடம் _ திருமங்கலம் களப்பணி நண்பர்கள் குழுவிற்க்கு TIRUMANGALAM PAGE சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்…..
தகவல் உதவி: தின பூமி _ சிறப்பு நிருபர் திரு.ராஜா
துணைஆசிரியர் திரு.தமிழ்செல்வன் அவர்களுக்கும் நன்றிகள்