எங்கள் நண்பன் பழக்கடை தவமணி திருமணம்.
நாள் : 28- 8- 2020
கிழமை : வெள்ளிக்கிழமை
வாழ்க வளமுடன்.
Thirumangalam page சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துகொள்கிறோம்…

3 thoughts on “எங்கள் நண்பன் பழக்கடை தவமணி திருமணம். நாள் : 28- 8- 2020 கிழமை : வெள்ளிக்கிழம…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *