என்பை டெலிவரி பார்ட்னராக இணைந்து மாதம் 10,000 வரை சம்பாதிக்க அணுகவும். லைசன்ஸுடன் பைக் மற்றும் ஆண்ட்ராய்ட் மொபல் வைத்திருப்பவர்கள் ரைடராக இணைந்து சம்பாதிக்கலாம்.


3 thoughts on “என்பை டெலிவரி பார்ட்னராக இணைந்து மாதம் 10,000 வரை சம்பாதிக்க அணுகவும். லைசன்ஸுட…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *