தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு) அவர்கள்.திருமங்கலம்


10 thoughts on “தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு) அவர்கள்.திருமங்கலம்”
  1. எனது பள்ளிதோழன்,நண்பன்,உறவில் மாமா மகன் கேசவா உன் பிரிவு மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது ,உனது குடும்பத்தினர்,உனது தம்பிகளுக்கும்,விக்னேஷ் மற்றும் குமரேசன் ஆகியோருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கல் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *