டெலிவரி பாய்ஸ் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை -நடராஜா சூப்பர் மார்க்கெட்
———————————————
★ டெலிவரி பாய்ஸ்
தகுதி:- ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்து இருக்க வேண்டும் .
செல் :- 9600933900
நடராஜா சூப்பர் மார்க்கெட் ,திருமங்கலம்.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *