கப்பலூரில் உள்ள எக்ஸ்பிரஸ் மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தில் டெலிகாலர் பணிக்கு பெண்கள் வேல…

கப்பலூரில் உள்ள எக்ஸ்பிரஸ் மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தில் டெலிகாலர் பணிக்கு பெண்கள் வேலைக்கு தேவை!