கண்ணீர் அஞ்சலி திரு.பரமசிவம் திருமங்கலம் பானு தியேட்டர், மாஸ் மகால் சிங்கப்ப…

😭😭😭கண்ணீர் அஞ்சலி😭😭
😭😭😭திரு.பரமசிவம்😭😭😭
திருமங்கலம் பானு தியேட்டர், மாஸ் மகால்
சிங்கப்பூர் ஜூவல்லர்ஸ் – மாஸ் ஜூவல்லர்ஸ்
நிறுவனர்கள் ராதாகிருஷ்ணன். கண்ணன் அவர்களின் தந்தை திரு.பரமசிவம் அவர்கள்
இறைவனடி சேர்ந்தார் .
அண்ணாரின் ஆன்மா சாந்தியடையவும்
ஆழ்ந்த இரங்கலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.


Thirumangalam Madurai
Logo