நாளை (01/08/2020) முதல் திருமங்கலத்தில் கடைகள் இரவு 7 மணி வரை திறந்திருக்கும் என்று தெரிகின்றது.