திருமங்கலத்தின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் நாளை (29-10-2022) மின்தடை ஏற்படலாம்

கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து சென்று எந்த எந்த பகுதிகள் மின் தடை ஏற்படுகிறது என தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

திருமங்கலத்தின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் நாளை (29-10-2022) மின்தடை ஏற்படலாம்

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Thirumangalam Madurai
Logo