எவ்வளவு தூரம் சாத்தியம் என்று தெரியவில்லை.இருப்பினும் முயற்சிக்கு நல்வாழ்த்துக்க…

எவ்வளவு தூரம் சாத்தியம் என்று தெரியவில்லை.இருப்பினும் முயற்சிக்கு நல்வாழ்த்துக்கள்! Vinoth Mcscg


5 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Add your review
  1. சாத்தியம் என்பதால் தான் இந்த பணியை சிறப்பாக செய்கின்றனர்…

  2. வாழ்த்துகள் ஸ்ரீதீவ்யமீனா

  3. வாழ்த்துக்கள்

  4. Congratulations and best wishes

Leave a reply

Thirumangalam Madurai
Logo