திருமங்கலத்தில் இயங்கிவரும் குறிப்பிட்ட ஹேர் சலூன் ரிசப்சனிஸ்ட் பணிக்கு பெண் வ…

திருமங்கலத்தில் இயங்கிவரும் குறிப்பிட்ட ஹேர் சலூன் ரிசப்சனிஸ்ட் பணிக்கு பெண் வேலைக்கு தேவை.
டிகிரி முடித்தவராகவும் குறைந்தபட்ச அக்கவுண்டிங் மற்றும் கம்யூட்டர் அறிவு பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் : 8870564111 அல்லது 9976110120.

WANTED FEMALE RECEPTIONIST,ANY DEGREE WITH BASIC ACCOUNTING AND COMPUTER KNOWLEDGE. CONTACT NUMBER- 8870564111 for this Job Vacancy.


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Thirumangalam Madurai
Logo