நவராத்திரி ஐந்தாம் நாள் ராஜாங்கம் அலங்காரத்தில் ஸ்ரீபத்ரகாளி மாரியம்மன் photos:p…

நவராத்திரி ஐந்தாம் நாள் ராஜாங்கம் அலங்காரத்தில் ஸ்ரீபத்ரகாளி மாரியம்மன் photos:pradeep anbarasan
3 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Add your review
  1. ஓம் அருள்மிகு பத்திரகாளி மாரியம்மனே போற்றி போற்றி.

Leave a reply

Thirumangalam Madurai
Logo