#திருமங்கலம் மாணவர் சிங்கப்பூரில் உள்ள சர்வதேச சிலம்பாட்ட போட்டிக்கு தேர்வு! …

#திருமங்கலம் மாணவர் சிங்கப்பூரில் உள்ள சர்வதேச சிலம்பாட்ட போட்டிக்கு தேர்வு!
செய்தி: தினகரன் நாளிதழ்
பட உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு ) அவர்கள் ,திருமங்கலம்

#thirumangalam kid was selected for the international silambam tournament to be held in Singapore


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Thirumangalam Madurai
Logo