அருமையான வாய்ப்பு பயன்படுத்திக்கொள்ள தவறாதீர்கள்! தமிழ் இந்து நாளிதழ் செய்தி:…


அருமையான வாய்ப்பு பயன்படுத்திக்கொள்ள தவறாதீர்கள்!

தமிழ் இந்து நாளிதழ் செய்தி: ஆர்வம் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பில் காவல் சார்பு ஆய்வாளர் நேர்காணல் இலவச பயிற்சி! இது பற்றி தமிழகத்தின் முண்ணனி நாளிதழான தமிழ் இந்து செய்திதாளில் வெளியாகியுள்ள செய்தி!

நேர்முகத் தேர்வுக்கு அழைக்கப்படும் தேர்வர்களுக்கு வழி —காட்டும் வகையில் மாதிரி நேர்காணல் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வுத்துறை வல்லுநர்கள், அரசுத் துறை மற்றும் ஓய்வுபெற்ற காவல் துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு தேர்வர்களுக்குத் தகுந்த முறையில் நேர்முகத் தேர்வை வெற்றிகரமாக அணுகுவதற்கு வழி காட்டவுள்ளனர். இப்பயிற்சியில் கலந்துகொள்ள கட்டணம் ஏது மில்லை.

தகுதியுள்ள தேர்வர்கள் தங்களின் சுய விவரங்களுடன் அகாடமிக்கு நேரடியாக வந்து நவ.19-ம் தேதிக் குள் விண்ணப்பிக்கலாம் அல்லது 7448814441, 9150466341 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

AARVAM IAS Academy’s news published in today’s Hindu Tamil thisai on 4th page about Free TNUSRB Mock interview session for sub inspector Exam 2024.

#tnusrbsiexamfreecoaching

#tnusrbexam2024
#tnusrbexamcoaching
#tnusrbexamcoachingcentre
#tnusrbexamcoachingclass
#tnusrbexamcoachingclasses
#tnusrbexamcoachingacademy
#tnusrbexamcoachinginstitute
#tnusrbexamcoachinginstitutes
#tnusrbexamcoachingcenter
#tnusrbexamcoachingcenters

#tnusrbsiexam2024
#tnusrbsiexamcoaching
#tnusrbsiexamcoachingcentre
#tnusrbsiexamcoachingclass
#tnusrbsiexamcoachingclasses
#tnusrbsiexamcoachingacademy
#tnusrbsiexamcoachinginstitute
#tnusrbsiexamcoachinginstitutes
#tnusrbsiexamcoachingcenter
#tnusrbsiexamcoachingcenters

#tamilnadusubinspectorexam2024
#tamilnadusubinspectorexam2024coaching
#tamilnadusubinspectorexamcoaching
#tamilnadusubinspectorexamcoachingcentre
#tamilnadusubinspectorexamcoachingclass
#tamilnadusubinspectorexamcoachingclasses
#tamilnadusubinspectorexamcoachingacademy
#tamilnadusubinspectorexamcoachinginstitute
#tamilnadusubinspectorexamcoachinginstitutes
#tamilnadusubinspectorexamcoachingcenter
#tamilnadusubinspectorexamcoachingcenters

#TNUSRBMockinterview
#tnusrbexaminterview
#tnusrbexaminterviewpractice
#tnusrbexaminterviewpractise
#tnusrbexammodelinterview
#tnusrbexaminterviewtraining
#tnusrbexaminterviewguide
#tnusrbexaminterviewguidance
#TNUSRinterviewQuestion
#TNUSRinterviewQuestions
#TNUSRBSIinterviewQuestion
#TNUSRBSIinterviewQuestions

#TNUSRBsiMockinterview
#tnusrbsiexaminterview
#tnusrbsiexaminterviewpractice
#tnusrbsiexaminterviewpractise
#tnusrbsiexammodelinterview
#tnusrbsiexaminterviewtraining
#tnusrbsiexaminterviewguide
#tnusrbsiexaminterviewguidance
#tnusrbiinterviewQuestion
#tnusrbsiinterviewQuestions

#TamilNaduUniformedServiceRecruitmentBoard
#tamilNaduuniformedservicerecruitmentboard


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Thirumangalam Madurai
Logo