திருமங்கலம் மக்களுக்கு அறிவிப்பு : இன்று காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மாதா…

திருமங்கலம் மக்களுக்கு அறிவிப்பு : இன்று காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மாதாந்திர பராமரிப்பு காரணமாக மின் தடை (shutdown) செய்ய வாய்ப்புள்ளது.திருமங்கலம் மக்களுக்கு அறிவிப்பு : இன்று காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மாதாந்திர பராமரிப்பு காரணமாக மின் தடை (shutdown) செய்ய வாய்ப்புள்ளது.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Thirumangalam Madurai
Logo