திருமங்கலம் ராஜாஜி தெருவில் அமைந்துள்ள நடராஜா சூப்பர் மார்க்கெட்டில்  
 கீழ்கண்ட…

திருமங்கலம் ராஜாஜி தெருவில் அமைந்துள்ள நடராஜா சூப்பர் மார்க்கெட்டில்
கீழ்கண்ட வேலைகளுக்கு ஆட்கள் தேவை .

பில்லிங்- 2 நபர்கள்
சூப்பர்வைசர்கள் – 5 நபர்கள்
டெலிவரி பாஸ் – 2 நபர்கள்

விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்க: 9600933900