கார்மென்ட் நடத்துவதற்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் உள்ளது 

10 ஜூகி தையல் மிஷின…


கார்மென்ட் நடத்துவதற்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் உள்ளது

10 ஜூகி தையல் மிஷின்
ஓவர்லாக் மிஷின்-1
Steam அயன் மிஷின் – 1
கட்டிங் மெஷின்-1
கட்டிங் டேபிள்-1
அயன் டேபிள்-1
மற்றும் அனைத்து மிஷின் களுக்கும் தேவையான கத்தரிக்கோல் டிரிம்மர் டேப் ஆகிய அனைத்தும் உள்ளது

ஒத்திக்கு (லீசுக்கு) விடப்படும்.
இடம்: பாண்டியன் நகர்,திருமங்கலம்

மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள்: 7708498028
And 8637615618