அதிக பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மிகுந்த மெடிக் விரோஸ்டட் மாஸ்குகள் திருமங்கலத்தில் -தொடர்புக்கு: 90039 59377
————————————————————-
வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா தாக்குதலில் இருந்து பாதுக்கக்கக் கூடியது
10 முறை துவைக்கலாம்(
3 மாதம் வரை பயன்படுத்தலாம்

ரூ49 மற்றும் ரூ79 ரூபாய் மாடல்களில் கிடைக்கிறது.

பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்கள் நிறைந்த இந்த மாஸ்கை திருமங்கலத்தில் பெறுவதற்கு தொடர்பு கொள்ளவும்!
தொடர்புக்கு: 90039 59377

முழுவிவரங்களுக்கு வீடியோவை பார்க்கவும்
https://www.youtube.com/watch?v=Nkka_SizkNo


2 thoughts on “அதிக பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மிகுந்த மெடிக் விரோஸ்டட் மாஸ்குகள் திருமங்கலத்தில் -த…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *