திருமங்கலம் ரெயில்வே கேட் பகுதியில் மீண்டும் அளக்கத் துவங்கியுள்ளனதாக தெரிகிறது….

திருமங்கலம் ரெயில்வே கேட் பகுதியில் மீண்டும் அளக்கத் துவங்கியுள்ளனதாக தெரிகிறது. திருமங்கலம் இரயில்வே மேம்பாலப் பணியானது விரைவில் துவங்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

புகைப்படங்கள் மற்றும் தகவல் உதவி: திரு.வில்லியம் எபிநேசர் அவர்கள்,திருமங்கலம்.