கொரானா வேகமாக பரவி வரும் வேளையிலும் கூட்டமாக  சுற்றும் திருமங்கலம் மக்கள்!
 இடம்…


கொரானா வேகமாக பரவி வரும் வேளையிலும் கூட்டமாக சுற்றும் திருமங்கலம் மக்கள்!
இடம்: உசிலை ரோடு.திருமங்கலம
வீடியோ உதவி: சாத்தங்குடி பிரேம்.